Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van: MikEnzo Fit gelegen in Amsterdam met KvK-inschrijfnummer: 89852222. Voor vragen of contact kun je mailen met mikenzofit@gmail.com.

Waar we in de privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doe je geheel vrijwillig.

1. Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast, dat we jou geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevantis voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlatenvan jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. We onderscheiden 5 typen persoonsgegevens die we op deze website verwerken:

–Informatieaanvraag: veruit de meeste formulieren op de website hebben als doel jou te informeren over een specifiek (fitness)programma, de tarieven, aanbiedingen of een specifieke vraag die je zelf hebt gesteld. Per formulier staat beschreven waar je informatie over zult ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om jou te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.

– Lidmaatschapadvies: wil je weten welk lidmaatschap of programma het beste bij je past? Dan hebben we iets meer informatie nodig dan naam, e-mail en telefoonnummer. We vragen je om, vrijwillig antwoord te geven op een aantal vragen met betrekking tot jouw doelstellingen, wensen en verwachtingen bij een lidmaatschap. Jouw contactgegevens in combinatie met deze antwoorden worden uitsluitend gebruikt om jou vervolgens te informeren en adviseren over het best passende lidmaatschap.

–Kennismakingsafspraak: zowel een informatieaanvraag als lidmaatschapsadvies kan worden vervolgd met een uitnodiging om online een kennismakingsafspraak te maken. Als je besluit dit te doen (vrijwillig), dan worden jouw persoonsgegevens gebruikt om het door jouw gekozen afspraakmoment te bevestigen per e-mail/telefoon/sms.

–Nieuwsbrief: het kan zijn dat je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit gebeurt altijd middels een verplichte dubbele opt-in. Na het aanmelden ontvangje periodiek de nieuwsbrief per e-mail om jou van de dienstverlening en algemene informatie rondom MikEnzo Fit te voorzien.

–Inschrijfformulier: het kan ook zijn dat we gebruik maken van een inschrijfformulier waarin we meer persoonsgegevens vragen dan naam, e-mail entelefoonnummer. Het inschrijfformulier dient ervoor om jou de kans te geven digitaal lid/klant te worden van MikEnzo Fit en voldoet aan alle wetgeving op dat gebied. Na inschrijving nemen we telefonisch contact met je op. Je hebt altijd het recht om je inschrijving te annuleren binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd.

Na ontvangst van de gegevens zullen wij vervolgens per e-mail, sms en/of telefooncontact met je opnemen om je te voorzien van de gevraagde informatie.

2.Duur van opslag persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor alle reguliere contactformulieren (doel 1, 2 en 3 zoals bovenstaand beschreven)geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden na verstrekking. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om jou te informeren over hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens voor hebt achtergelaten. Bij een nieuwsbrief aanmelding bewaren we jouw gegevens zolang jij ingeschreven bent, je kunt je ten alle tijden zelf actief afmelden via eenlink in de nieuwsbrief. Bij een online inschrijfformulier om klant/lid teworden van ons bedrijf, bewaren we jouw persoonsgegevens gedurende het gehele lidmaatschap om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Ook als jouwgegevens tussentijds verwijderd zijn uit de informatie- en/ofnieuwsbriefdatabase.

3.Beveiliging
Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

4.Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt MikEnzo Fitsamen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, automatische telefoon connectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Een belangrijke partner is www.eversport.com. Deze website zorgtervoor dat wij als bedrijf met jou als consument in contact kunnen komen en verwerkt/heeft dus toegang tot jouw gegevens. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

5.Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens
Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar mikenzofit@gmail.com

6.Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of demanier waarop wij omspringen met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om eenklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Cookiebeleid

MikEnzoFit maakt op de website https://www.mikenzofit.nl/ gebruikvan cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer worden opgeslagen.

Wat doen deze bestandjes?
Kort samengevat maakt het jou makkelijker onze website te gebruiken (voorbeeld:niet herhaaldelijk dezelfde gegevens invullen) en ons makkelijker jou te bereiken nadat je op onze website bent geweest (bijvoorbeeld door jou achteraf een aanbieding te doen via Facebook). Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Accepteerde cookies
Om de beste ervaring met onze website te hebben, raden we je aan de cookies te accepteren. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. Je kunt de cookies accepteren (of uitschakelen) via de melding bij jouw eerste bezoek. Of, mocht je die bijvoorbeeld niet geaccepteerd hebben, via de browserinstellingen.

– Chrome
– Firefox
– Internet Explorer
Safari (iOS)

Op https://www.mikenzofit.nl/ wordt gebruik gemaakt van onderstaande analytische- en marketing cookies.

Analytischecookies
MikEnzo Fit probeert de ervaring die jij met onze website hebt zo goed en optimaal mogelijk te maken. Dat kan alleen als we weten wat onze bezoekers doen op de website. En daardoor meer te plaatsen van wat leuk gevonden wordt, en minder te plaatsen van wat niet leuk gevonden wordt.

GoogleAnalytics
Doel: door Google Analytics weten we hoe je op de website gekomen bent en hoeje de website gebruikt. Deze statistieken gebruiken we om de website doorlopendte verbeteren, zodat jij de best mogelijke ervaring hebt op onze website. Dit cookie komt van Google en wordt maximaal 26 maanden bewaard.

Meer informatie: http://www.google.com/policies/privacy/

Marketingcookies
Ook bij MikEnzo Fit maken we reclame. Dat doen we liever gericht met aanbiedingen waar jij echt wat aan hebt. In plaats van jou lastig vallen meteen niet relevante advertenties. De marketing cookies helpen ons om jou de aanbiedingen te tonen waar je blij van wordt.

Facebook
Doel: door de Facebook cookies kunnen we zien waar bezoekers zijn geweest op de website, zodat we deze gegevens kunnen koppelen aan relevante advertenties diewe vervolgens op Facebook vertonen. Deze cookie komt van Facebook, deelt geen informatie met derden en wordt maximaal 2 jaar bewaard.

Meer informatie: https://www.facebook.com/help/cookies/update

Twitter
Doel: door de Twitter cookies kunnen we zien waar bezoekers zijn geweest op de website, zodat we deze gegevens kunnen koppelen aan relevante advertenties die we vervolgens op Twitter vertonen. Deze cookie komt van Twitter, deelt geen informatie met derden en wordt maximaal 2 jaar bewaard.

Meerinformatie: <spanstyle='color:#E9DF00'>https://twitter.com/en/privacy

DoubleClick
Doel: met dit cookie kunnen we zien welke pagina’s je bezoekt. Vervolgens kunnen we met deze gegevens in het zogenaamde partnernetwerk van Google jou relevante advertenties en aanbiedingen laten zien van producten/diensten waarje interesse in hebt getoond. Dit cookie komt van Google, deelt anonieme data met derden en wordt na maximaal 18 maanden verwijderd.

Meerinformatie: http://www.google.com/policies/privacy/

GoogleAnalytics Remarketing
Doel: met deze cookie kunnen we zien hoe je deze website gebruikt. Om het joumakkelijker te maken om hetgeen te vinden waar je naar op zoek bent, gebruikenwe deze informatie om jou gerichte advertenties in beeld te brengen. Viabijvoorbeeld onze eigen nieuwsbrief of website.Dit cookie komt van Google,deelt anonieme data met derden en wordt na maximaal 18 maanden verwijderd.

Meerinformatie: https://www.google.com/policies/privacy/

Socialmedia buttons
Wil je een pagina van deze website delen op social zoals bijvoorbeeld Facebook,Google+, Twitter of LinkedIn? Of kijk je een filmpje op Youtube of Vimeo wat op de website staat? Of geef je een like aan onze Facebook pagina via deze website?

Je maakt op dat moment feitelijk gebruik van diensten van deze externe (socialmedia) partij. Deze elementen worden volgens de zogenaamde ‘embed’ techniek op onze website geplaatst, maar de activiteit vindt feitelijk plaats op de website van deze derde partij. Jouw anonieme (!) gegevens worden op dat moment gedeeld met deze partijen. Vanaf dat moment hebben wij geen invloed op de cookies en/ofde inhoud daarvan die zij op dat moment gebruiken. Je kunt het beste het privacy- en/of cookiestatement van de betreffende partijen raadplegen. Zie o.a.:

– http://www.facebook.com/help/cookies
http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://twitter.com/privacy

Kan dit cookiebeleid worden aangepast?
Dit cookiebeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen bekend te maken, de up-to-date versie is altijd vindbaar via deze link.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op mikenzofit.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie tegebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimeren privacystatement.

1. Gebruik van de website.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.Hoewel MikEnzo Fit met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan MikEnzo Fit niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. MikEnzo Fit garandeert evenmin dat de website foutloos ofononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten vanMikEnzo Fit via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. MikEnzo Fit wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het(ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

2. Informatie van derden, producten en diensten.
Wanneer MikEnzo Fit links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door MikEnzoFit worden aanbevolen. MikEnzo Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijkewebsites is door MikEnzo Fit niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

3. Informatie gebruiken.
MikEnzo Fit behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerleiwijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaandeschriftelijke toestemming van MikEnzo Fit of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloadenvoor eigen persoonlijk gebruik.

4. Wijzigingen.
MikEnzo Fit behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangebodeninformatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

5. Toepasselijk recht.
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

6. Eigen verantwoordelijkheid sporter.

Sporten bij MikEnzoFit valt onder sport en spelsituaties.

Dit houdt in dat de sporter zelf rekening moet houden met de risico’s die sporten met zich meebrengt.

U heeft als sporter dus een eigen verantwoordelijkheid bij het oplopen van eventuele blessures, omdat u van tevoren wist dat sporten blessure gevoelige situaties met zich kan mee brengen.